Pestovateľská pálenica

Pálenica v Spišskom Hrhove začala fungovať v roku 2018, na základe zachovania tradície významného uhorského šľachtica grófa  Vidora Csákyho. Po krátkom čase sa začalo s obstarávaním technológie , stavebnými úpravami a prípravou všetkých potrebných veci. Samotná technológia Pálenice dodaná brnenskou spoločnosťou Destila je vybavená najmodernejším systémom, založeným na modernom spôsobe vedenia destilácie s využitím najnovších poznatkov v procese pálenia. Zariadenie pálenice je najvyššej kvality a spĺňa najprísnejšie podmienky EU. 

Hlavný proces prebieha v jednokotlovom zariadené s rektifikačnou viacposchodovou kolónou s obsahom 300 litrov. Minimálne množstvo kvasu pre vypálenie je 120 litrov. 

Celá technológia je vykonávaná odborne spôsobilou osobou. Doprava kvasov z kvasných nádob bude zabezpečená pomocou výlevy. Každý kvas bude destilovaný samostatne.

Veľký vplyv na kvalitu kvasu majú aj nádoby, v ktorých prebieha proces kvasenia. Preto na prípravu kvasu je nevyhnutné používať len nádoby na to určené a to plastové potravinárske sudy, drevené alebo nerezové sudy. 

Cena za výrobu destilátu z dodaného ovocia je stanovená vo výške 6.00€ za vypalenie 1 litra 50% destilátu. V našej ponúke máme aj široký výber fliaš na Váš hotový destilát. 

 

CENNÍK FLIAŠ

10 prikázaní božského páleného

I. Postaraj sa o svoje ovocné stromy

II. Zbieraj iba zdravé a dozreté ovocie

III. Ovocie odkôstkuj a rozdrv na kašu

IV. Použi čisté kvasné nádoby

V. Použi kvasinky a enzýmy namiesto cukru

VI. Ovocie kvas pri teplote maximálne 15 až 20 °C

VII. Nikdy ovocie nemiešaj počas kvasenia a neotváraj kvasné nádoby

VIII. Používaj kvasné zátky

IX. Objednaj sa na pálenie hneď ako dáš do nádoby posledné ovocie

X. Ak neviete ako na to, radi a ochotne vám poradíme u nás v pálenici

X