Prvý registrovaný sociálny podnik na Slovensku!

Firma založená obcou v roku 2005.

Štatút sociálneho podniku sme získali 17.9.2018.
Druh registrovaného sociálneho podniku: INTEGRAČNÝ PODNIK
Začínali sme ako podnik so zameraním na stavebnú a drevospracujúcu činnosť, dnes je však naše portfólio rozšírené aj o množstvo iných činností.

Naše služby

Naše služby

320+

Dokončených prác

23+

Zamestnancov

11+

Ocenení
X