Hrhovské služby s.r.o.

Registrovaný sociálny podnik
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 36593168
DIČ: 20220111178

Riaditeľ:

Jozef Seman
Tel. 0905 791 306
Mail. info@hrhovskesluzby.sk

Konateľ:

Mgr. Zuzana Kučerová
Tel. 0907 11 66 76
Mail. kucerova@spisskyhrhov.sk

Personálne/ekonomické oddelenie:

Ing. Jana Kovalská
Tel. 053/4699 057
X